about

Different aspects of life, humanity and nature form an inspiration to me. Sometimes those aspects act as metaphors for one another giving each other new meanings. My subjects vary, sometimes with a more serious undertone but I also often choose to use humour in my works.

Art making is for me an ongoing process of learning, reflecting and developing of both technical and personal skills.  For the form I often choose imagery that has references to art, graphic art or fairy-tales.

Verschillende facetten van het leven, mensen en natuur vormen mijn inspiratiebron. Soms kunnen ze metaforisch met elkaar ingewisseld worden om nieuwe betekenissen creëren. Mijn onderwerpen variëren, soms met een serieuzer ondertoon maar ik kies ook vaak om humor te gebruiken in mijn werk.

Het maken van kunst is voor mij een constant proces van leren, reflecteren en ontwikkelen van zowel technische als persoonlijke vaardigheden. Voor de vorm kies ik vaak beeldtaal dat refereert naar kunst, grafische vormgeving of sprookjes.